Geoportal Rejowiec Fabryczny - chełmski - Pozwolenia na budowę Rejowiec Fabryczny - chełmski

Pozwolenia na budowę Rejowiec Fabryczny - chełmski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Rejowiec Fabryczny

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Rejowiec Fabryczny. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Rejowiec Fabryczny. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Rejowiec Fabryczny

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Rejowiec Fabryczny. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Nadbudowa wraz ze zmiana konstrukcji dachu budynku mieszkalnego jednorodzinneg
  Nr wniosku/zgłoszenia: 17733/2021/rkp
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego na cele rolnicze
  Nr wniosku/zgłoszenia: 12555/2021/rkp
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr CHE4412A wraz z wew. linią zasilającą -
  Nr wniosku/zgłoszenia: 11268/2021/rkp
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Instalacja zbiornikowa V=4850l na gaz płynny do budynku mieszkalnego z wew. instalacją gazu
  Nr wniosku/zgłoszenia: 10680/2021/rkp
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Instalacja zbiornikowa V=2700l na gaz płynny do budynku mieszkalnego z wew. instalacją gazu
  Nr wniosku/zgłoszenia: 10138/2021/RKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z zew. doziemną zalicznikową instalajcą energetyczną nn
  Nr wniosku/zgłoszenia: 5997/2021/RKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny z zewnętrzna instalacją kanalizacji sanitarnej i z zewnętrzna licznikowa instalacją elektryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: 4378.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym i elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą - WLZ
  Nr wniosku/zgłoszenia: 2578/2021/RKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Dom jednorodzinny
  Nr wniosku/zgłoszenia: 1122/2021/RKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa oraz przebudowa budynku gospodarczego na cele rolne w celu zmiany sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wraz z budową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanit., wodociągowej oraz energetycznej. Budowa szczelnego zbiornika na ścieki V=10 m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: 39793/2020/RKP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chełm, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: