Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rokiciny - tomaszowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Rokiciny

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Rokicinach i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Rokicinach, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Rokiciny

Sprawdź MPZP Rokiciny dla dowolnej działki w Rokicinach. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr X/103/19 Rady Gminy Rokiciny z dnia 10 października 2019 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Stefanów w gminie Rokiciny”
  Numer uchwały: X/103/19
  Data uchwalenia: 2019-10-10
 • Uchwała nr XXIX/200/13 Rady Gminy Rokiciny z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Popielawy i Łaznów w gminie Rokiciny
  Numer uchwały: XXIX/200/13
  Data uchwalenia: 2013-03-26
 • UCHWAŁA NR XXXIV/208/98 z dnia 18.05.1998 r. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokiciny - zmiany zatw ierdzone uchw ałą Rady Gminy Rokiciny Nr XXXIV/208/98 z 18 maja 1998r.
  Numer uchwały: XXXIV/208/98
  Data uchwalenia: 1998-05-18
 • UCHWAŁA NR XXVI/152/97 z dnia 30.04.1997 r. Miejscow y plan ogólny zagospodarow ania przestrzennego Gminy Rokiciny - zmiany zatw ierdzone uchw ałą Rady Gminy Rokiciny Nr XXVI/152/97 z 30 kw ietnia 1997 r.
  Numer uchwały: XXVI/152/97
  Data uchwalenia: 1997-04-30

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Rokiciny

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: