Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ruja - legnicki

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Ruja

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Rui i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Rui, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Ruja

Sprawdź MPZP Ruja dla dowolnej działki w Rui. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXVI/177/2018 Rady Gminy Ruja z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Czarna - Pasikurowice w Gminie Ruja
  Numer uchwały: XXVI/177/2018
  Data uchwalenia: 2018-06-20
 • Uchwała nr XXVI/176/2018 Rady Gminy Ruja z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna w Gminie Ruja
  Numer uchwały: XXVI/176/2018
  Data uchwalenia: 2018-06-20
 • Uchwała nr XXI/146/2017 Rady Gminy Ruja z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 231/2, 231/5 (część), 231/6 (część), 231/8 obręb Rogoźnik
  Numer uchwały: XXI/146/2017
  Data uchwalenia: 2017-11-24
 • Uchwała nr XXVII/163/2013 Rady Gminy Ruja z dnia 14 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Tyniec Legnicki i Ruja
  Numer uchwały: XXVII/163/2013
  Data uchwalenia: 2013-10-14
 • Uchwała nr XXXIII/168/10 Rady Gminy w Rui z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ruja – tereny lokalizacji budownictwa mieszkaniowego w Tyńcu Legnickim.
  Numer uchwały: XXXIII/168/10
  Data uchwalenia: 2010-04-28
 • Uchwała nr XXII/117/09 Rady Gminy Ruja z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Ruja – w obszarach wsi Rogoźnik, Komorniki, Tyniec Legnicki, Lasowice, Dzierżkowice, Strzałkowice, Janowice
  Numer uchwały: XXII/117/09
  Data uchwalenia: 2009-04-28

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Ruja

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: