Geoportal Widawa - łaski - Pozwolenia na budowę Widawa - łaski

Pozwolenia na budowę Widawa - łaski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Widawie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Widawy. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Widawie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Widawy

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Widawie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.2.34.2021.EKZ21
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-25
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łask,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wiatą na samochód osobowy
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.184.2021.EG55
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łask, ul. Południowa 1, 98-100 Łask
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami zewnętrznymi:elektroenergetyczną i kanalizacyjną z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.180.2021.EG54
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łask, ul. Południowa 1, 98-100 Łask
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami zewnętrznymi: wodociągową, elektroenergetyczną i kanalizacyjną z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.174.2021.SD20
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łask, ul. Południowa 1, 98-100 Łask
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.164.2021.EG50
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Łask, ul. Południowa 1, 98-100 Łask
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacją elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacyjną z przydomową oczyszczalnią ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.162.2021.SD17
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łask, ul. Południowa 1, 98-100 Łask
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami zewnętrznymi: wodociągową, elektroenergetyczną i kanalizacyjną z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.154.2021.AC47
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łask, ul. Południowa 1, 98-100 Łask
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami zewnętrznymi: elektroenergetyczną i kanalizacyjną z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.153.2021.EG47
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łask, ul. Południowa 1, 98-100 Łask
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego (kat. III kubatura 244m3)oraz zewnętrznych instalacji: kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków, wodociągowej i elektroenergetycznej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.139.2021.SD9
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łask, ul. Południowa 1, 98-100 Łask
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa odcinka kablowo-napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia 15 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 480 w miejscowościach Widawa i Rogóźno, gm. Widawa, pow. łaski.
  Nr wniosku/zgłoszenia: GPB-II.7840.46.2021.RP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-16
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Łódzki, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Widawa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: