Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ryczywół - obornicki

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Ryczywół

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Ryczywole i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Ryczywole, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Ryczywół

Sprawdź MPZP Ryczywół dla dowolnej działki w Ryczywole. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXIV/185/2013 Rady Gminy Ryczywół z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr VI/62/2003 Rady Gminy Ryczywół z dnia 25 czerwca 2003 r. w części dotyczącej skablowania linii energetycznej, zlikwidowania drogi wewnętrznej, zmiany przeznaczenia terenów z zabudowy przemysłowej i produkcyjnej spożywczej na tereny zabudowy usługowo – przemysłowej, budowy przydomowej elektrowni wiatrowej.
  Numer uchwały: XXIV/185/2013
  Data uchwalenia: 2013-03-20
 • UCHWAŁA Nr VI/60/2003 RADY GMINY W RYCZYWOLE z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywół, na obszarze wsi Ryczywół - działki o numerach ewidencyjnych 405/1 i 433/1
  Numer uchwały: VI/60/2003
  Data uchwalenia: 2003-06-25
 • UCHWAŁA Nr VI/62/2003 RADY GMINY W RYCZYWOLE z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz fragmentu terenu działalności usługowej i produkcji spożywczej w Ryczywole; część działki o nr ew. 455/2
  Numer uchwały: VI/62/2003
  Data uchwalenia: 2003-06-25
 • UCHWAŁA Nr XXXII/201/2002 RADY GMINY W RYCZYWOLE z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywół na obszarze wsi Lipa - działki o numerach ewidencyjnych 28, 29 i 33
  Numer uchwały: XXXII/201/2002
  Data uchwalenia: 2002-10-09
 • UCHWAŁA Nr XXXII/202/2002 RADY GMINY W RYCZYWOLE z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywół na obszarze wsi Radom - działka o numerze ewidencyjnym 216
  Numer uchwały: XXXII/202/2002
  Data uchwalenia: 2002-10-09
 • UCHWAŁA Nr XXXII/203/2002 RADY GMINY W RYCZYWOLE z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywół na obszarze wsi Wiardunki - działka o numerze ewidencyjnym 82/1
  Numer uchwały: XXXII/203/2002
  Data uchwalenia: 2002-10-09

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Połajewo, MPZP Budzyń, MPZP Czarnków

Chcesz wiedzieć więcej?