Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rypin - rypiński

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Rypin

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Rypin i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Rypin, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Rypin

Sprawdź MPZP Rypin dla dowolnej działki w gminie Rypin. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w obszarze pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Bielawki.
  Numer uchwały:
  Data uchwalenia: 2019-11-08
 • Uchwała nr XXIV/160/17 Rady Gminy Rypin z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Borzymin nad Jeziorem Czarownica
  Numer uchwały: XXIV/160/17
  Data uchwalenia: 2017-05-31
 • Uchwała nr X/78/15 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Starorypin Prywatny
  Numer uchwały: X/78/15
  Data uchwalenia: 2015-11-20
 • Uchwała nr XXIV/141/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Cetki.
  Numer uchwały: XXIV/141/12
  Data uchwalenia: 2012-12-28
 • Uchwała nr XXIV/142/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego we wsi Rakowo, sołectwo Czyżewo.
  Numer uchwały: XXIV/142/12
  Data uchwalenia: 2012-12-28
 • UCHWAŁA Nr XXXVII/257/10 RADY GMINY RYPIN z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Puszcza Miejska (działki o nr ewidencyjnych 90, 106 i 121/7)
  Numer uchwały: XXXVII/257/10
  Data uchwalenia: 2010-09-29

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Rypin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: