Obszary chronione Rytro - nowosądecki

Ochrona przyrody w Rytrze

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Rytrze? Sprawdź aktualne statystyki dla Rytra, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Rytra

obszar chronionego krajobrazu
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 1080.0 ha
park krajobrazowy
  • Popradzki Park Krajobrazowy: 3111.0 ha
  • Popradzki Park Krajobrazowy - otulina: 1080.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Popradzka: 3712.0 ha
użytek ekologiczny
  • Park Ekologiczny: 0.83 ha
  • Łąka ostrożeniowa: 0.24 ha
  • "Stary Kamieniołom": 0.2 ha
rezerwat
  • Baniska: 143.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Piwniczna Zdrój, Ochrona przyrody Nawojowa
Przejdź na nowy: Geoportal Rytro

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: