Obszary chronione Nawojowa - nowosądecki

Ochrona przyrody w Nawojowej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Nawojowej? Sprawdź aktualne statystyki dla Nawojowej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Nawojowej

obszar chronionego krajobrazu
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 3754.0 ha
park krajobrazowy
  • Popradzki Park Krajobrazowy - otulina: 2348.0 ha
  • Popradzki Park Krajobrazowy: 1267.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Popradzka: 1336.0 ha
  • Nawojowa: 846.0 ha
  • Łabowa: 431.0 ha
rezerwat
  • Barnowiec: 0.02 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Beskid Niski: 419.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Nawojowa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: