Geoportal Rytwiany - staszowski - Pozwolenia na budowę Rytwiany - staszowski

Pozwolenia na budowę Rytwiany - staszowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Rytwianach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Rytwian. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Rytwianach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Rytwian

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Rytwianach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa farmy fotowoltaicznej „STRZEGOM III B” o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną tj. panele fotowoltaiczne na wolnostojących konstrukcjach montażowych, inwertery fotowoltaiczne, kable solarne, prefabrykowany kontener ze stacją transformatorową, instalacja oświetlenia i monitoringu, układy pomiarowe i zabezpieczenia na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1613/1 w miejscowości Strzegom, obręb ewidencyjny 261206_2.0010 Strzegom, jednostka ewidencyjna 261206_2 Rytwiany.
  Nr wniosku/zgłoszenia: B-II.6740.6.56.2021ES
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Staszów, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa farmy fotowoltaicznej „STRZEGOM III A” o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną tj. panele fotowoltaiczne na wolnostojących konstrukcjach montażowych, inwertery fotowoltaiczne, kable solarne, prefabrykowany kontener ze stacją transformatorową, instalacja oświetlenia i monitoringu, układy pomiarowe i zabezpieczenia na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1613/1 w miejscowości Strzegom, obręb ewidencyjny 261206_2.0010 Strzegom, jednostka ewidencyjna 261206_2 Rytwiany.
  Nr wniosku/zgłoszenia: B-II.6740.6.55.2021ES
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Staszów, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa farmy fotowoltaicznej „STRZEGOM III C” o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną tj. panele fotowoltaiczne na wolnostojących konstrukcjach montażowych, inwertery fotowoltaiczne, kable solarne, prefabrykowany kontener ze stacją transformatorową, instalacja oświetlenia i monitoringu, układy pomiarowe i zabezpieczenia na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1613/1 w miejscowości Strzegom, obręb ewidencyjny 261206_2.0010 Strzegom, jednostka ewidencyjna 261206_2 Rytwiany.
  Nr wniosku/zgłoszenia: B-II.6740.6.57.2021ES
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Staszów, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
  Nr wniosku/zgłoszenia: B-II.6740.6.53.2021DW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Staszów, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego na działce nr 1149/1 w Rytwianach.
  Nr wniosku/zgłoszenia: B-II.6740.6.51.2021ES
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Staszów, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku magazynowego wolno stojącego - aneks w zabudowie produkcyjno-usługowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: B-II.6740.6.49.2021AJ
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Staszów, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: B-II.6740.6.48.2021AJ
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Staszów, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka wiaty stalowej i budynku magazynowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: B-II.6741.6.3.2021AJ
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Staszów, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: B-II.6740.6.47.2021AP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Staszów, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: B-II.6740.6.45.2021AP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Staszów, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Rytwiany

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: