Geoportal Rytwiany - staszowski - Obszary chronione Rytwiany - staszowski

Obszary chronione Rytwiany - staszowski

Ochrona przyrody w Rytwianach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Rytwianach? Sprawdź aktualne statystyki dla Rytwian, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Rytwian

obszar chronionego krajobrazu
  • Jeleniowsko-Staszowski: 3170.0 ha
  • Solecko-Pacanowski: 0.02 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Kras Staszowski: 459.0 ha
rezerwat
  • Dziki Staw: 6.7 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Tarczyn: 2.6 ha
  • Rytwiany: 2.3 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Rytwiany

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: