Pozwolenia na budowę Połaniec - Połaniec

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Połaniec

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Połaniec. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Połaniec. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w gminie Połaniec w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w gminie Połaniec dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w gminie Połaniec wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Połaniec

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Połaniec. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Roboty budowlane w ramach termomodernizacji budynku zespołu placówek oświatowych w Ruszczy - przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej na działkach nr 389 i 388/4 w Ruszczy
  Nr wniosku/zgłoszenia: B-II.6740.5.86.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Staszów, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana dec. Nr 5-131/2019 znak: B-II.6740.5.128.2019 z dnia 10.12.2019r. pozwolenie na rozbudowę elektrofiltrów bloków energetycznych numer 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w Enea Elektrownia Połaniec S.A. na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 197 w miejscowości Zawada, obręb ewidencyjny 261205_5.0014 Zawada, jednostka ewidencyjna 261205_5 Połaniec.
  Nr wniosku/zgłoszenia: B-II.6740.5.84.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Staszów, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej i zalicznikowej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym.
  Nr wniosku/zgłoszenia: B-II.6740.5.83.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Staszów, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: B-II.6740.5.39.10.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-11
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Staszów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wewnętrznymi instalacjami: wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wewnętrzną i zalicznikową instalacją elektryczną w zabudowie jednorodzinnej na działkach nr 4564/2, 4564/3, 4564/4 w Połańcu.
  Nr wniosku/zgłoszenia: B-II.6740.5.82.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Staszów, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku magazynu podchlorynu sodu oraz wiaty dla kontenera odwodnionego osadu.
  Nr wniosku/zgłoszenia: B-II.6740.5.80.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Staszów, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej i zalicznikowej instalacji gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: B-II.6740.5.79.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Staszów, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
  Nr wniosku/zgłoszenia: B-II.6740.5.78.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Staszów, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wewnętrznymi instalacjami: wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania wewnetrzną i zalicznikową instalacją elektryczną oraz budynku gospodarczego z wewnetrzną instalacją elektryczną na działce nr 2493/2 w Połańcu
  Nr wniosku/zgłoszenia: B-II.6740.5.75.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Staszów, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa napowietrznego odcinka sieci energetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Maśnik na działkach 241/2, 241/4, 241/3, 238/3, 237/4, 237/3 w Maśniku
  Nr wniosku/zgłoszenia: B-II.6740.5.73.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Staszów, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Borowa