Pozwolenia na budowę Rzeczenica - człuchowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Rzeczenicy

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Rzeczenicy. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Rzeczenicy. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Rzeczenicy w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Rzeczenicy dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Rzeczenicy wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Rzeczenicy

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Rzeczenicy. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 434.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-10-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa sieci wodociągowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 397.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-03
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci elektroenergetycznej: linii kablowej SN-15kV, 2 złączy kablowych ZKSN-15kV oraz 2 słupów SN-15kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: 365.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka odcinków istniejącej sieci napowietrznej SN-15kV nr 247 "GPZ Gwieździn-Zalesie" w magistrali od słupa nr 1 do słupa nr 66 oraz odgałęzienie linii nr 247/001/01 "Rzeczenica Mizyn"
  Nr wniosku/zgłoszenia: 366.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego typu "Home KONCEPT 66" wraz z przyłączami: elektrotechnicznym, kanalizacyjnym ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości płynne oraz własnym ujęciem wody z przyłączem wodociągowym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 361.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego typu "Home KONCEPT 66" wraz z przyłączami: elektrotechnicznym, kanalizacyjnym ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości płynne oraz własnym ujęciem wody z przyłączem wodociągowym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 361.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka 2 budynków gospodarczych
  Nr wniosku/zgłoszenia: 342.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-07-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowy - sala bankietowa wraz zwewnetrzna instalacją wod.-kan., c.o., wentylacja mechaniczną, klimat., oraz inst.elektryczną a także zewnetrzną instal;acją sanit.-bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o poj. 10m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: 334.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-07-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci kablowej 0,4kV na działkach nr 823/4 i 823/6 w m. Rzeczenica
  Nr wniosku/zgłoszenia: 58.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-07-26
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Człuchów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku letniskowego wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan. i elektryczną oraz zalicznikowym przyłączem kablowym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 306.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-07-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Przechlewo