Geoportal Rzeczenica - człuchowski - Pozwolenia na budowę Rzeczenica - człuchowski

Pozwolenia na budowę Rzeczenica - człuchowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Rzeczenicy

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Rzeczenicy. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Rzeczenicy. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Rzeczenicy

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Rzeczenicy. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 255.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana ce. nr 308.2015 z dnia 29.07.2015 pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią uługową (lokal gastronomiczny) oraz przyłaczami (wodociągowym, kanalizacyjnym, elektrotechncznym, wew.inst.gazu płynnego z butli gazowych 4x33kg) i hydrantem naziemnym zewnętrznym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 253.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego typu "Karen G2"
  Nr wniosku/zgłoszenia: 232.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana dec. nr 289.2018 z dnia 23.08.2018 r. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w części dot. wprowadzenia zmian do projektu budowlanego budowa zew. i wew. instalacji gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 164.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji zbiornika naziemnego V=2,7m3 na gaz płynny oraz wewnętrzna instalcji gazowa w budynku mieszkalnym lokal nr 2
  Nr wniosku/zgłoszenia: 158.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego A-32
  Nr wniosku/zgłoszenia: 152.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w m. Rzewnica
  Nr wniosku/zgłoszenia: 104.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana dec. nr 121.2013 z dnia 30.04.2021 r. Budowa budynku letniskowego "Synak" wraz z przyłączem kanalizacyjnym i wodociągowym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 102.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa hydroforni (stacji uzdatniania wody) ze zbiornikiem retencyjnym, budowa wodociągów o wewnętrznej instalacji gazu
  Nr wniosku/zgłoszenia: 53.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana dec. nr 15/2020 z dnia 16.01.2020 r. pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,7 MW
  Nr wniosku/zgłoszenia: 49.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-16
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Rzeczenica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: