Geoportal Rzeczenica - człuchowski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rzeczenica - człuchowski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rzeczenica - człuchowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Rzeczenica

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Rzeczenicy i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Rzeczenicy, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Rzeczenica

Sprawdź MPZP Rzeczenica dla dowolnej działki w Rzeczenicy. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr IV/29/18 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Gwieździn, Gmina Rzeczenica – Obszar A.
  Numer uchwały: IV/29/18
  Data uchwalenia: 2018-12-28
 • Uchwała nr XXXII/222/16 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonychw obrębach geodezyjnych Rzeczenica i Gwieździn gmina Rzeczenica.
  Numer uchwały: XXXII/222/16
  Data uchwalenia: 2016-11-24
 • Uchwała nr XLI/329/14 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Pogodnej i Nowej we wsi Rzeczenica gm. Rzeczenica.
  Numer uchwały: XLI/329/14
  Data uchwalenia: 2014-01-30
 • Uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 24 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej GWIEŹDZIN-OLSZANOWO gm. Rzeczenica dla działek nr 385/1, nr 385/2, nr 385/3 i nr 385/4 w obrębie geodezyjnym Gwieździn
  Numer uchwały: VI/38/11
  Data uchwalenia: 2011-03-24
 • UCHWAŁA Nr XVI/124/08 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po byłym lotnisku wojskowym położonych w obrębie Pieniężnica, gm. Rzeczenica.
  Numer uchwały: XVI/124/08
  Data uchwalenia: 2008-01-31
 • UCHWAŁA Nr XLVI/256/2006 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 28 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczenica" dla terenów położonych przy drodze krajowej nr 25 Bobolice - Oleśnica w Gwieździnie.
  Numer uchwały: XLVI/256/2006
  Data uchwalenia: 2006-09-28

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Rzeczenica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: