Geoportal Rzeczenica - człuchowski - Obszary chronione Rzeczenica - człuchowski

Obszary chronione Rzeczenica - człuchowski

Ochrona przyrody w Rzeczenicy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Rzeczenicy? Sprawdź aktualne statystyki dla Rzeczenicy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Rzeczenicy

obszar chronionego krajobrazu
  • Okolice Jezior Krępsko i Szczytno: 1839.0 ha
  • Na Południowy Wschód od Jeziora Bielsko: 434.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Okolice Żydowo-Biały Bór": 2.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Sporysz: 482.0 ha
rezerwat
  • Cisy w Czarnem: 26.0 ha
  • Bocheńskie Błoto: 16.0 ha
  • Międzybórz: 1.7 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Rzeczenica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: