Geoportal Rzekuń - ostrołęcki - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rzekuń - ostrołęcki

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rzekuń - ostrołęcki

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Rzekuń

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Rzekuniu i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Rzekuniu, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Rzekuń

Sprawdź MPZP Rzekuń dla dowolnej działki w Rzekuniu. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr L/327/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Rzekuń, obejmującego tereny w obrębach wsi: Ławy, Nowa Wieś Wschodnia, Teodorowo.
  Numer uchwały: L/327/2014
  Data uchwalenia: 2014-05-27
 • Uchwała nr XLIV/285/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń w zakresie związanym ze zmianą przebiegu części trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew - Ostrołęka
  Numer uchwały: XLIV/285/2013
  Data uchwalenia: 2013-11-29
 • Uchwała nr XVIII/116/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Rzekuń, obejmującego tereny w obrębach wsi Ławy, Goworki, Nowa Wieś Wschodnia, Teodorowo.
  Numer uchwały: XVIII/116/2011
  Data uchwalenia: 2011-11-25
 • UCHWAŁA Nr IV/19/2006 RADY GMINY RZEKUŃ z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń.
  Numer uchwały: IV/19/2006
  Data uchwalenia: 2006-12-29

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Rzekuń

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: