Obszary chronione Siedlec - wolsztyński

Ochrona przyrody w Siedlcu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Siedlcu? Sprawdź aktualne statystyki dla Siedlca, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Siedlca

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska: 6200.0 ha
  • Rynny Obrzycko-Obrzańskie: 0.11 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Rynna Jezior Obrzańskich: 1819.0 ha
  • Bory Babimojskie:
użytek ekologiczny
  • Bagno Małe Liny: 5.0 ha
  • Wyspy na Jeziorze Chobienickim: 4.4 ha
  • Żurawie błota: 1.7 ha
rezerwat
  • Wyspa na Jeziorze Chobienickim: 26.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry: 1819.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Siedlec