Geoportal Kargowa - Kargowa - Obszary chronione Kargowa - Kargowa

Obszary chronione Kargowa - Kargowa

Ochrona przyrody w gminie Kargowa

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Kargowa? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Kargowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Kargowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Rynny Obrzycko-Obrzańskie: 4590.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska: 3.1 ha
użytek ekologiczny
  • BAGNO DUŻE LINY: 30.0 ha
  • DIABLI DOŁEK: 1.5 ha
  • OTULINA DŁUGOSZA: 1.1 ha
  • Grzęzawisko Wilczewskie: 0.01 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Siedlec
Przejdź na nowy: Geoportal Kargowa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: