Geoportal Siekierczyn - lubański - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Siekierczyn - lubański

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Siekierczyn - lubański

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Siekierczyn

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Siekierczynie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Siekierczynie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Siekierczyn

Sprawdź MPZP Siekierczyn dla dowolnej działki w Siekierczynie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXXIX/313/22 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działki nr 646/1 położonej w obrębie Zaręba, w Gminie Siekierczyn.
  Numer uchwały: XXXIX/313/22
  Data uchwalenia: 2022-05-31
 • Uchwała nr XXXII/246/21 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 2 obszary położone w obrębie Wyręba, w Gminie Siekierczyn
  Numer uchwały: XXXII/246/21
  Data uchwalenia: 2021-10-26
 • Uchwała nr XXXII/251/21 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 4 obszary położone w obrębie Wesołówka, w Gminie Siekierczyn
  Numer uchwały: XXXII/251/21
  Data uchwalenia: 2021-10-26
 • Uchwała nr XXXII/248/21 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie drogi powiatowej nr 2454D, w obrębie Siekierczyn, w Gminie Siekierczyn
  Numer uchwały: XXXII/248/21
  Data uchwalenia: 2021-10-26
 • Uchwała nr XXXII/247/21 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 6 obszarów położonych w obrębie Siekierczyn, w Gminie Siekierczyn
  Numer uchwały: XXXII/247/21
  Data uchwalenia: 2021-10-26
 • Uchwała nr XXXII/250/21 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 4 obszary położone w obrębie Zaręba, w Gminie Siekierczyn
  Numer uchwały: XXXII/250/21
  Data uchwalenia: 2021-10-26

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Siekierczyn

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: