Obszary chronione Siennica - miński

Ochrona przyrody w Siennicy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Siennicy? Sprawdź aktualne statystyki dla Siennicy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Siennicy

obszar chronionego krajobrazu
  • Miński: 1459.0 ha
  • Nadwiślański (powiat garwoliński, miński i otwocki): 1366.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Środkowego Świdra: 156.0 ha
rezerwat
  • Świder: 6.8 ha
  • Wólczańska Góra: 5.0 ha
  • Bagno Pogorzel:

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Siennica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: