Obszary chronione Osieck - otwocki

Ochrona przyrody w Osiecku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Osiecku? Sprawdź aktualne statystyki dla Osiecka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Osiecka

obszar chronionego krajobrazu
 • Nadwiślański (powiat garwoliński, miński i otwocki): 3926.0 ha
park krajobrazowy
 • Mazowiecki Park Krajobrazowy: 1883.0 ha
 • Mazowiecki Park Krajobrazowy - otulina: 1094.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Bagno Całowanie: 550.0 ha
 • Bagna Celestynowskie: 193.0 ha
użytek ekologiczny
 • użytek 538: 3.8 ha
 • użytek 517: 3.1 ha
 • użytek 520: 2.8 ha
 • użytek 531: 2.8 ha
 • użytek 513: 2.0 ha
 • użytek 505: 1.9 ha
 • użytek 509: 1.9 ha
 • użytek 537: 1.7 ha
 • użytek 515: 1.6 ha
 • użytek 535: 1.4 ha
 • użytek 542: 1.1 ha
 • użytek 533: 1.1 ha
 • użytek 525: 1.1 ha
 • użytek 536: 0.86 ha
 • użytek 534: 0.86 ha
 • użytek 530: 0.85 ha
 • użytek 508: 0.82 ha
 • użytek 539: 0.82 ha
 • użytek 528: 0.78 ha
 • użytek 510: 0.65 ha
 • użytek 524: 0.65 ha
 • użytek 570: 0.64 ha
 • użytek 514: 0.56 ha
 • użytek 523: 0.54 ha
 • użytek 529: 0.54 ha
 • użytek 518: 0.52 ha
 • użytek 521: 0.5 ha
 • użytek 522: 0.5 ha
 • użytek 511: 0.47 ha
 • użytek 540: 0.42 ha
 • użytek 516: 0.4 ha
 • użytek 506: 0.4 ha
 • użytek 519: 0.35 ha
 • użytek 541: 0.35 ha
 • użytek 543: 0.33 ha
 • użytek 512: 0.32 ha
 • użytek 526: 0.3 ha
 • użytek 532: 0.28 ha
 • użytek 527: 0.25 ha
 • użytek 507: 0.25 ha
rezerwat
 • Szerokie Bagno: 77.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bagno Całowanie: 763.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Osieck

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: