Obszary chronione Skulsk - koniński

Ochrona przyrody w Skulsku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Skulsku? Sprawdź aktualne statystyki dla Skulska, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Skulska

obszar chronionego krajobrazu
  • Goplańsko-Kujawski: 5911.0 ha
park krajobrazowy
  • Nadgoplański Park Tysiąclecia: 3076.0 ha
  • Nadgoplański Park Tysiąclecia: 1.5 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Jezioro Gopło: 3196.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Nadgoplańska: 3194.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Jeziora Wielkie, Ochrona przyrody Wierzbinek, Ochrona przyrody Wilczyn
Przejdź na nowy: Geoportal Skulsk

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: