Obszary chronione Wierzbinek - koniński

Ochrona przyrody w Wierzbinku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Wierzbinku? Sprawdź aktualne statystyki dla Wierzbinka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Wierzbinka

obszar chronionego krajobrazu
  • Goplańsko-Kujawski: 5559.0 ha
park krajobrazowy
  • Nadgoplański Park Tysiąclecia: 0.03 ha
  • Nadgoplański Park Tysiąclecia: 0.02 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Jezioro Gopło: 0.03 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Nadgoplańska: 0.03 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Wierzbinek

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: