Pozwolenia na budowę Książ Wielki - miechowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Książu Wielkim

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Książa Wielkiego. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Książu Wielkim. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Książu Wielkim w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Książu Wielkim dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Książu Wielkim wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Książa Wielkiego

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Książu Wielkim. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku gospodarczego (nr 2) do przechowywania narzędzi rolniczych i płodów rolnych
  Nr wniosku/zgłoszenia: 508/2019/6740.514.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-10-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami wodociagową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacja mechaniczną (rerkuperacją) oraz wewnętrzną i zrwnętrzną instalacją elektryczną (w.l.z.) , instalacją gazową i zewnętrzną instalacją wodną
  Nr wniosku/zgłoszenia: 503/2019/6740.507.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-10-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wew. instalacjami: wod-kan, c.o. i elektryczną, przyłacza : wodociagowego i kanalizacyjnego oraz wew. linii zasilającej energetycznej (wlz), Adaptacja projektu typowego "Celia" - odbicie lustrzane
  Nr wniosku/zgłoszenia: 483/2019/6740.486.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-10-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi:wod-kan, c.o., elektryczna i gazową, budowa przyłacza wodociągowego i kanalizacyjnego, budowa zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej zasilającej (wlz)
  Nr wniosku/zgłoszenia: 481/2019/6740.484.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym budynku sakralnym- Kościoła przy ul. Toporczyków w msc.Ksiąz Wielki gmina Książ Wielki
  Nr wniosku/zgłoszenia: 456/2019/6740.460.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dojściem i dojazdem wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan, gaz, c.o., elektryczną, wentylacji mechanicznej i zewnętrznym odcinkiem instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazu, prądu oraz zbiornikiem szczelnym na wody opadowe na dz. nr 427/16 w m. Wielka Wieś, gm. Wiela Wieś.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 1179/W/2019/AB.III-W.6740.1.1154.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnegio zlokalizowanego w Rzędowicach 54A, 32-210 Książ Wielki
  Nr wniosku/zgłoszenia: 423/2019/6740.426.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa siedliska gospodarstwa rolnego o nowy budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z instalacjami: wodociągową wewnętrzna i zewnętrzną. kanalizacyjną wewnętrzną i zewnetrzną (w.l.z.), grzewczą wew i zew. wraz z wewnetrznym układem komunikacyjnym- dojścia i dojazdy. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: 399/2019/6740.402.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 394/2019/6741.15.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka stodoły
  Nr wniosku/zgłoszenia: 390/2019/6741.14.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Charsznica