Pozwolenia na budowę Książ Wielki - miechowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Książu Wielkim

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Książa Wielkiego. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Książu Wielkim. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Książu Wielkim w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Książu Wielkim dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Książu Wielkim wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Książa Wielkiego

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Książu Wielkim. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa odcinka sieci gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 501 WI-XI.7843.12.5.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-07
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Małopolski,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę znak:BA.6740.363.2016 z dnia 12.10.2016 dot. - zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę: • budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu typowego „UMBRA KO” BP MTM STYL sp. z o.o. wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania i elektryczną • budynku garażowo-gospodarczego z wewnętrznymi instalacjami: wody, centralnego ogrzewania i elektryczną • zewnętrznej instalacji: wody, kanalizacji i grzewczej • wewnętrznej linii zasilającej energetycznej • zbiornika na ścieki sanitarne na działce o nr ewidencyjnym 320/5 w Głogowianach, gm. Książ Wielki
  Nr wniosku/zgłoszenia: 528/2020/BA.6740.527.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego do przechowywania sprzętu i płodów rolnych.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 520/2020/BA.65740.518.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa odcinków 1-2, 3-4 i 5-6 sieci gazowej średniego ciśnienia w ul.Stawowej i ul.Doktor jadwigi Danysz w msc.Ksiaz Wielki oraz msc.Wielka Wieś gm.ksiąz Wielki ( z wyłaczeniem odc. 2-3 w pasie drogi krakowej nr 7 w km od 609+886 do 609+894)
  Nr wniosku/zgłoszenia: 63/2020/BA.6743.613.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-24
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan, c.o., gazową i elektryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: 480/2020/BA.6740.480.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa instalacji gazowej n/c dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 478/2020/BA.6740.478.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa instalacji gazowej n/c dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 479/2020/BA.6740.479.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa instalacji wewnętrznej gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 466/2020/BA.6740.466.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana decyzji Starosty Miechowskiego z dnia 06.04.2018r. znak: BA.6740.69.2018 dot. budowy budynku gospodarczego do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętów i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego wraz z wewnętrznymi instalacjami : wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, elektryczną i instalacją odgromową; budowę zewnętrznego odcinka instalacji kanalizacyjnej i w.l.z. energetycznej; przebudowę zewnętrznej instalacji wody i kanalizacji; rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 467/2020/BA.6740.467.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną; budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji, zbiornika na ścieki oraz wewnętrznej linii zasilającej energetycznej (wlz)
  Nr wniosku/zgłoszenia: 473/2020/BA.6740.473.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Charsznica