Pozwolenia na budowę Książ Wielki - miechowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Książu Wielkim

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Książa Wielkiego. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Książu Wielkim. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Książa Wielkiego

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Książu Wielkim. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania. Budowa zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 154/2021/BA.6740.147.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa nowego siedliska: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu typowego "DOM W RENKLODACH 4" BP ARCHON wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodociągowa, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i gazową. Budowa przyłącza kanalizacyjnego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe, budowa zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej w.l.z.. Budowa budynku gospodarczego wg projektu typowego G330EL do przechowywania maszyn i płodów rolnych.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 156/2021/BA.6740.149.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji gazowej n/c dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul.Warszawskiej nr 6 w msc. Książ Wielki gm.Książ Wielki
  Nr wniosku/zgłoszenia: 133/2021/BA.6740.127.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodną, kanalizacyjną, c.o., gazową, elektryczną, instalacjami zewnętrznymi: kanalizacyjną wraz z przydomowa oczyszczalnią ścieków i elektryczną oraz przyłączem wodociągowym.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 119/2021/BA.6740.114.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Remont obiektu małej architektury - kamienna kapliczka podróżna z 1642r. w typie "Bożej Męki" posadowiona na betonowym fundamencie
  Nr wniosku/zgłoszenia: 106/2021/BA.6740.102.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa bazy skupowo-magazynowej z linią technologiczną do przetwórstwa nasion soi i produkcji pasz .projektowane obiekty:1.silos płaskodenny - 2szt., 2. silos lejowy - 9szt.; 3.wiata stalowa - 1szt,; 4.silos spedycyjny - 2szt; 5.dół technologiczny (podn. kubełkowy) - 3szt6.sterownia kontenerowa - 1szt.; 7.suszarnia - 1szt.; 8.czyszczalnia - 1szt.9.kosze przyjęciowe (2szt) z wiatą stalową; 10.wentylatory - 4szt; 11.kontenery socjalne - 4szt.; 12.waga samochodowa - 1szt.; instalacje: elektryczna wewnętrzna i odgromowa, sanitarna wewnętrzna.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 101/2021/BA.6740.97.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w części ulicy Murarskiej w msc. Książ Wielki
  Nr wniosku/zgłoszenia: 83/2021/BA.6740.80.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągowa, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową i elektryczną. Budowa zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz wewnętrznej linii zasilającej energetycznej (wlz)
  Nr wniosku/zgłoszenia: 81/2021/BA.6740.78.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 68/2021/BA.6740.66.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa • budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu typowego „DOM W RODODENDRONACH 2 (P)” LUSTRZANE ODBICIE wersja TERMO B.P. Archon wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną • zewnętrznej instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej (wlz) • zbiornika na ścieki sanitarne • budynku gospodarczego do przechowywania maszyn i płodów rolnych jako nowej zagrody - zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę znak:BA.6740.181.2019 z dnia 04.06.2019r.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 66/2021/BA.6740.65.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Książ Wielki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: