Obszary chronione Sokołów Podlaski - sokołowski

Ochrona przyrody w gminie Sokołów Podlaski

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Sokołów Podlaski? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Sokołów Podlaski, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Sokołów Podlaski

obszar chronionego krajobrazu
  • Siedlecko-Węgrowski: 2195.0 ha
użytek ekologiczny
  • użytek 607: 3.4 ha
  • użytek 608: 0.99 ha
  • użytek 609: 0.71 ha
  • użytek 610: 0.55 ha
  • użytek 606: 0.27 ha
  • użytek 611: 0.24 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: