Pozwolenia na budowę Sochocin - płoński

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Sochocinie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Sochocina. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Sochocinie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Sochocinie w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Sochocinie dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Sochocinie wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Sochocina

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Sochocinie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa sieci gazowej średneigo ciśnienia
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.6.69.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-13
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk,
  Status: Brak sprzeciwu
 • instalacja gazowa na gaz ziemny wysokometanowy ,,E'' dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.568.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Instalacja gazowa na gaz ziemny wysokometanowy ,,E'' dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.570.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wewnętrznej instalacji gazowej na gaz propan dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.564.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zbiornika na gaz o poj. 4850 L z instalacją, zbiornika szczelnego bezodpływowego z instalacją, wewnętrznej linii zasilającej, zewnętrznej istalacji wodociągowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.324.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • wewnętrzna instalacja gazu płynnego dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.264.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-04-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 632
  Nr wniosku/zgłoszenia: WI-I.7843.13.51.2020.LK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-03-19
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Mazowiecki,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Przebudowa oraz budowa linii kablowo napowietrznej nN wraz z przyłączem kablowym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.6.13.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-02-17
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa linii kablowej nN z przyłączem kablowym oraz wymianą słupa nN i złącza kablowego nN
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.6.11.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-02-14
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk,
  Status: Brak sprzeciwu
 • wewnętrzna instalacja gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.39.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-01-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Joniec