Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Sosnówka - bialski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Sosnówka

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Sosnówce i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Sosnówce, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Sosnówka

Sprawdź MPZP Sosnówka dla dowolnej działki w Sosnówce. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XIII/91/2016 Rady Gminy Sosnówka z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sosnówka ( Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli informuje, że zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego NR PN-II.4131.465. 2016 z dnia 23 grudnia 2016 r. stwierdzające nieważność ww uchwały w części.)
  Numer uchwały: XIII/91/2016
  Data uchwalenia: 2016-11-16
 • Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Sosnówka z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sosnówka
  Numer uchwały: IV/19/15
  Data uchwalenia: 2015-02-26
 • UCHWAŁA Nr XXII/171/2001 RADY GMINY SOSNÓWKA z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Sosnówka.
  Numer uchwały: XXII/171/01
  Data uchwalenia: 2001-12-07

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Sosnówka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: