Obszary chronione Stawiguda - olsztyński

Ochrona przyrody w Stawigudzie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Stawigudzie? Sprawdź aktualne statystyki dla Stawigudy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Stawigudy

obszar chronionego krajobrazu
 • Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej: 13487.0 ha
 • Dolina Pasłęki: 4799.0 ha
 • Dolina Środkowej Łyny: 6.6 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Napiwodzko-Ramucka: 5397.0 ha
 • Rzeka Pasłęka: 331.0 ha
użytek ekologiczny
 • Wyspy na jeziorach województwa warmińsko-mazurskiego: 17.0 ha
 • Wyspa na Jeziorze Pluszne: 4.6 ha
 • Pełnik w Rusi: 1.0 ha
rezerwat
 • Las Warmiński im. prof. Benona Połakowskiego: 1729.0 ha
 • Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce: 172.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Dolina Marózki: 130.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Napiwodzko-Ramucka: 11387.0 ha
 • Dolina Pasłęki: 575.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Olsztyn, Ochrona przyrody Gietrzwałd, Ochrona przyrody Purda

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: