Obszary chronione Purda - olsztyński

Ochrona przyrody w Purdzie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Purdzie? Sprawdź aktualne statystyki dla Purdy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Purdy

obszar chronionego krajobrazu
 • Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej: 17853.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego: 8538.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Napiwodzko-Ramucka: 3115.0 ha
użytek ekologiczny
 • Bogdany: 69.0 ha
 • Trzcinowiska Zgniłocha: 41.0 ha
 • Czerwonka Duża: 29.0 ha
 • Dzika Korsakówka: 27.0 ha
 • Czerwonka Mała: 23.0 ha
 • Wzgórza Bartołckie: 14.0 ha
 • Zbiornik retencyjny Purda Leśna: 7.5 ha
 • Wielosił: 1.4 ha
rezerwat
 • Jezioro Kośno: 1085.0 ha
 • Las Warmiński im. prof. Benona Połakowskiego: 93.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Napiwodzko-Ramucka: 15440.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Purda

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: