Obszary chronione Stoczek Łukowski - łukowski

Ochrona przyrody w gminie Stoczek Łukowski

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Stoczek Łukowski? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Stoczek Łukowski, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Stoczek Łukowski

obszar chronionego krajobrazu
  • Łukowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 7565.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dąbrowy Seroczyńskie: 2.3 ha
rezerwat
  • Kulak: 0.31 ha
  • Dąbrowy Seroczyńskie: 0.21 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Lasy Łukowskie: 1275.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Stoczek Łukowski

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: