Geoportal Łuków - łukowski - Obszary chronione Łuków - łukowski

Obszary chronione Łuków - łukowski

Ochrona przyrody w gminie Łuków

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Łuków? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Łuków, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Łuków

obszar chronionego krajobrazu
  • Łukowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 10725.0 ha
  • Radzyński Obszar Chronionego Krajobrazu: 2497.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Jata: 1189.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 1.8 ha
  • : 0.79 ha
rezerwat
  • Jata: 1130.0 ha
  • Topór: 59.0 ha
  • Las Wagramski: 5.3 ha
  • Kra Jurajska: 3.6 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Lasy Łukowskie: 9140.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Łuków

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: