Geoportal Stoczek - węgrowski - Obszary chronione Stoczek - węgrowski

Obszary chronione Stoczek - węgrowski

Ochrona przyrody w Stoczku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Stoczku? Sprawdź aktualne statystyki dla Stoczku, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Stoczku

park krajobrazowy
 • Nadbużański Park Krajobrazowy: 8900.0 ha
 • Nadbużański Park Krajobrazowy - otulina: 3096.0 ha
użytek ekologiczny
 • użytek 495: 13.0 ha
 • użytek 494: 3.6 ha
 • użytek 612: 2.7 ha
 • użytek 496: 2.7 ha
 • użytek 615: 2.1 ha
 • użytek 618: 1.9 ha
 • użytek 617: 1.9 ha
 • użytek 619: 1.2 ha
 • użytek 616: 0.62 ha
 • użytek 493:
rezerwat
 • Turzyniec: 73.0 ha
 • Moczydło: 58.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Stoczek

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: