Geoportal Sadowne - węgrowski - Obszary chronione Sadowne - węgrowski

Obszary chronione Sadowne - węgrowski

Ochrona przyrody w Sadownym

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Sadownym? Sprawdź aktualne statystyki dla Sadownego, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Sadownego

park krajobrazowy
  • Nadbużański Park Krajobrazowy: 14432.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Nadbużańska: 3056.0 ha
użytek ekologiczny
  • użytek 491: 28.0 ha
  • "Wydmy zielenieckie": 12.0 ha
  • użytek 490: 11.0 ha
  • użytek 492: 6.9 ha
  • użytek 493: 4.1 ha
rezerwat
  • Mokry Jegiel: 118.0 ha
  • Czaplowizna:
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Dolnego Bugu: 7296.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Sadowne

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: