Obszary chronione Włoszakowice - leszczyński

Ochrona przyrody w Włoszakowicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Włoszakowicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Włoszakowic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Włoszakowic

obszar chronionego krajobrazu
  • Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice: 7365.0 ha
  • Kompleks leśny Śmigiel-Święciechowa: 988.0 ha
park krajobrazowy
  • Przemęcki Park Krajobrazowy: 6945.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Przemęcka: 1217.0 ha
rezerwat
  • Jezioro Trzebidzkie: 0.07 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Pojezierze Sławskie: 6885.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: