Pozwolenia na budowę Sztabin - augustowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Sztabinie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Sztabina. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Sztabinie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Sztabinie w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Sztabinie dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Sztabinie wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Sztabina

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Sztabinie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-VI.6740.35.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci elektroenergetycznej w zakresie linii kablowej 15 kV z rurą kanalizacji światłowodowej średnicy 40 przeznaczonej do przyszłego sterowania urządzeniami elektroenergetycznymi; linii kablowych 0,4 kV, na odcinku S-T, na działkach o nr ewid.: 329/11, 330/4, 870/2 w obrębie 0037 Sztabin, gmina Sztabin, w granicach pasa drogowego drogi krajowej Nr 8
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-I.7840.3.29.2020.AB
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci elektroenergetycznej składającej się z linii napowietrznej, kablowej 15 kV z rurą kanalizacji światłowodowej fi 40 przeznaczonej do przyszłego sterowania urządzeniami elektroenergetycznymi, linii kablowych 0,4 kV ze złączami na odcinkach oznaczonych literami A1-A, B-B1, B2-C, C1-E, F-F1, F2-H oraz od D1 do słupa 1/Oog
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-VI.6740.32.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci elektroenergetycznej składającej się z linii kablowej 15kV z rurą kanalizacji światłowodowej fi 40 przeznaczonej do przyszłego sterowania urządzeniami elektroenergetycznymi, linii kablowej 0,4 kV ze złączem kablowym na odcinku poza pasem drogi krajowej DK8 od ZK3/E bez odcinka K-L
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-VI.6740.30.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci elektroenergetycznej składającej się z linii kablowych 15 kV z rurą kanalizacji światłowodowej fi 40 przeznaczonej do przyszłego sterownia urządzeniami elektroenergetycznymi, kontenerowych stacji transf. 15/0,4 kV, linii napowietrzno - kablowych i złącz kablowych
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-VI.6740.33.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci elektroenergetycznej składającej się z kontenerowej stacji transf. 15/0,4 kV, linii kablowej 15 kV z rurą kanalizacji światłowodowej fi 40 przeznaczonej do przyszłego sterowania urządzeniami elektroenergetycznymi, linii kablowej 0,4 kV ze złączami na odcinkach poza pasem drogi krajowej DK8 od punktu oznaczonego literami G1 do I
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-VI.6740.31.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa budynku inwentarskiego - obory dla krów utrzymywanych na rusztach bezściółkowo o obsadzie do 44 DJP wraz ze zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce o poj. do 730m3 w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-VI.6740.29.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszklanego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-VI.6740.28.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV, budowa kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn, napowietrzno kablowych linii SN i nn, złącz kablowych nn, przyłączy kablowych nn
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-VI.6740.26.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-VI.6740.25.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Budynki na sprzedaż Sztabin - augustowski: 1 Nieruchomości Sztabin