Pozwolenia na budowę Augustów

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Augustowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Augustowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Augustowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Augustowie w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Augustowie dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Augustowie wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Augustowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Augustowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-VII-2.6740.65.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Instalacja gazowa wraz z kotłownią gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-VII-2.6740.63.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa zbiornika retencyjo - rozsączającego na kanalizacji deszczowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-VII-1.6740.59.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - adaptacja projektu gotowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-VII-2.6740.58.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka i budowa kablowych doziemnych linii SN 15kV relacji ST 5-1632 Turystyczna - ST X-1538 Delfin oraz relacji ST 5-1667 Modrzewiowa-ST X-1538 Delfin
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-VII-1.6740.58.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Instalacja wewnętrzna gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-VII-1.6740.54.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch lokalach mieszkalnych
  Nr wniosku/zgłoszenia: ABVII-2.6740.55.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Instalacja wewnętrzna gazowa w budynku mieszklanym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-VII-1.6740.53.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Wojska Polskiego w Augustowie, na odcinku od km 0+577 do km 0+812,5 wraz z towarzyszącą infrastrukturą, obejmującą: przebudowę 2 zjazdów, budowę 2 wysp, budowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, budowę napowietrznej oświetleniowej linii energetycznej nN-0,4 kV, na działce o nr ewid. 738/6 w obrębie 0001 m. Augustów, powiat augustowski, w granicach pasa drogowego drogi krajowej Nr 16
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-I.7843.6.33.2020.OW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-31
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Podlaski,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-VII-2.6740.54.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Budynki na sprzedaż Augustów: 2 Nieruchomości Nowinka