Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Tokarnia - myślenicki

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Tokarnia

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Tokarni i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Tokarni, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Tokarnia

Sprawdź MPZP Tokarnia dla dowolnej działki w Tokarni. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • Uchwała Nr XIV/93/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia – Obszar A
    Numer uchwały: XIV/93/2019
    Data uchwalenia: 2020-01-31
  • Uchwała nr XVIII/103/04 Rady Gmyny Tokarnia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tokarnia obejmującego miejscowości Bogdanówka, Krzczonów, Skomielna Czarna, Tokarnia, Więciórka i Zawadka
    Numer uchwały: XVIII/103/04
    Data uchwalenia: 2004-10-11

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Tokarnia

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: