Geoportal Turośl - kolneński - Obszary chronione Turośl - kolneński

Obszary chronione Turośl - kolneński

Ochrona przyrody w Turośli

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Turośli? Sprawdź aktualne statystyki dla Turośli, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Turośli

obszar chronionego krajobrazu
 • Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi: 12399.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Pisy: 1516.0 ha
 • Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie: 657.0 ha
 • Myszynieckie Bory Sasankowe: 0.59 ha
użytek ekologiczny
 • : 4.9 ha
 • : 2.2 ha
 • : 2.0 ha
 • : 1.7 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.1 ha
 • : 0.91 ha
 • : 0.8 ha
 • : 0.74 ha
 • : 0.69 ha
 • : 0.63 ha
 • : 0.62 ha
 • : 0.55 ha
 • : 0.48 ha
 • : 0.2 ha
rezerwat
 • Ciemny Kąt: 126.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Piska: 1277.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Turośl

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: