Obszary chronione Zbójna - łomżyński

Ochrona przyrody w Zbójnie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Zbójnie? Sprawdź aktualne statystyki dla Zbójny, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Zbójny

obszar chronionego krajobrazu
 • Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi: 18580.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Narwiańska: 1429.0 ha
 • Dolina Pisy: 564.0 ha
 • Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie: 385.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 15.0 ha
 • : 8.9 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.2 ha
 • : 0.82 ha
 • : 0.65 ha
 • : 0.55 ha
 • : 0.5 ha
 • : 0.44 ha
 • : 0.24 ha
rezerwat
 • Łokieć: 140.0 ha
 • Kaniston: 134.0 ha
 • Czarny Kąt: 34.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnej Narwi: 1316.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Zbójna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: