Geoportal Tworóg - tarnogórski - Obszary chronione Tworóg - tarnogórski

Obszary chronione Tworóg - tarnogórski

Ochrona przyrody w Tworogu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Tworogu? Sprawdź aktualne statystyki dla Tworoga, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Tworoga

użytek ekologiczny
  • Bagno koło Mikołeski: 8.0 ha
  • Torfowisko w Kotach:

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Tworóg

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: