Pozwolenia na budowę Warlubie - świecki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Warlubiu

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Warlubia. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Warlubiu. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Warlubiu w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Warlubiu dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Warlubiu wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Warlubia

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Warlubiu. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa gazociągu średniego ciśnienia
  Nr wniosku/zgłoszenia: Rz 8785/20
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-27
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Świecie,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4kV dla zasilenia budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: Rz 8493/20
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Świecie, ul. Generała Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: Rz 8434/20
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Świecie, ul. Generała Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: Rz 8352/20
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Świecie, ul. Generała Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek gospodarczy
  Nr wniosku/zgłoszenia: Rz 8121/20
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Świecie, ul. Generała Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu
  Nr wniosku/zgłoszenia: Rz 7166/20
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-25
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Świecie,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Przebudowa, rozbudowa oraz odbudowa po częściowej rozbiórce budynku gospodarczego (stodoły) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcje usługowe w zakresie oświaty, edukacji i turystyki
  Nr wniosku/zgłoszenia: Rz 6897/20
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-16
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Świecie, ul. Generała Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa linii kablowej SN 15 kV relacji GPZ Żur-Jeżewo na odcinku Osie-Lipinki oraz rozbiórka istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: Rz 6807/20
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Świecie, ul. Generała Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: Rz 6686/20
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Świecie, ul. Generała Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zewnętrzna instalacja gazowa - projekt zamienny
  Nr wniosku/zgłoszenia: Rz 6595/20
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Świecie, ul. Generała Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Dragacz