Obszary chronione Warlubie - świecki

Ochrona przyrody w Warlubiu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Warlubiu? Sprawdź aktualne statystyki dla Warlubia, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Warlubia

obszar chronionego krajobrazu
 • Wschodni Borów Tucholskich: 11957.0 ha
 • Borów Tucholskich: 32.0 ha
park krajobrazowy
 • Nadwiślański Park Krajobrazowy: 4254.0 ha
 • Wdecki Park Krajobrazowy: 1871.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Sandr Wdy: 1249.0 ha
 • Krzewiny: 227.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 77.0 ha
 • : 36.0 ha
 • : 20.0 ha
 • : 18.0 ha
 • : 16.0 ha
 • : 14.0 ha
 • : 12.0 ha
 • : 11.0 ha
 • : 7.6 ha
 • : 6.8 ha
 • : 6.3 ha
 • : 6.3 ha
 • : 5.3 ha
 • : 4.5 ha
 • : 4.4 ha
 • : 4.2 ha
 • : 4.1 ha
 • : 4.1 ha
 • : 4.0 ha
 • : 3.9 ha
 • : 3.9 ha
 • : 3.8 ha
 • : 3.7 ha
 • : 3.6 ha
 • : 3.4 ha
 • : 3.3 ha
 • : 3.3 ha
 • : 3.0 ha
 • : 2.9 ha
 • : 2.8 ha
 • : 2.6 ha
 • : 2.6 ha
 • : 2.5 ha
 • : 2.2 ha
 • : 2.1 ha
 • : 2.0 ha
 • : 1.8 ha
 • : 1.8 ha
 • : 1.6 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.4 ha
 • : 0.48 ha
 • : 0.22 ha
 • :
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Dolina Rzeki Sobińska Struga: 94.0 ha
rezerwat
 • Osiny: 22.0 ha
 • Jezioro Łyse: 20.0 ha
 • Kuźnica: 7.3 ha
 • Miedzno: 0.14 ha
 • Jezioro Udzierz - otulina: 0.11 ha
 • Jezioro Udzierz:
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bory Tucholskie: 10025.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Warlubie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: