Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Warta Bolesławiecka - bolesławiecki

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Warta Bolesławiecka

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Warcie Bolesławieckiej i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Warcie Bolesławieckiej, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Warta Bolesławiecka

Sprawdź MPZP Warta Bolesławiecka dla dowolnej działki w Warcie Bolesławieckiej. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXXI/318/21 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica, Wilczy Las – Część II
  Numer uchwały: XXXI/318/21
  Data uchwalenia: 2021-12-14
 • Uchwała nr XXXI/319/21 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Warta Bolesławiecka i Wartowice
  Numer uchwały: XXXI/319/21
  Data uchwalenia: 2021-12-14
 • Uchwała nr XXI/195/20 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica, Wilczy Las – Część I
  Numer uchwały: XXI/195/20
  Data uchwalenia: 2020-09-17
 • Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Warta Bolesławiecka dla udokumentowanego złoża piaskowca w obrębie Wartowice
  Numer uchwały: VI/39/19
  Data uchwalenia: 2019-04-16
 • Uchwała nr XXXVI/271/13 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębie Iwiny
  Numer uchwały: XXXVI/271/13
  Data uchwalenia: 2013-09-25
 • Uchwała nr XXIII/166/12 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach: Warta Bolesławiecka, Wartowice
  Numer uchwały: XXIII/166/12
  Data uchwalenia: 2012-07-12

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: