Pozwolenia na budowę Zapolice - zduńskowolski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Zapolicach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Zapolic. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Zapolicach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Zapolic

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Zapolicach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budynek gospodarczo-garażowy oraz wewnętrzna linia zasilająca
  Nr wniosku/zgłoszenia: 337
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodz., zmiana kształtu dachu
  Nr wniosku/zgłoszenia: 310
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa sieci elektroenerget. nN
  Nr wniosku/zgłoszenia: 31
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zduńska Wola,
  Status: Brak sprzeciwu
 • bud. mieszk. jednor., studnia głębinowa z doz. instal. wodoc., zbiornikiem na niecz. ciekłez doz. instal. kanal., WLZ
  Nr wniosku/zgłoszenia: 301
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
  Status: Decyzja pozytywna
 • wykonanie obróbek blacharskich na gzymsach i parapetach na budynku pałacu
  Nr wniosku/zgłoszenia: 298
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
  Status: Decyzja pozytywna
 • pozwolenie zamienne- rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodz.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 281
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
  Status: Decyzja pozytywna
 • bud.mieszkalny jednorodzinny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wlz, zewn.instal.kanaliz.sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków)
  Nr wniosku/zgłoszenia: 280
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa sieci wodociągowej z przyłączami
  Nr wniosku/zgłoszenia: 26
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zduńska Wola,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa sieci wodociągowej z przyłączami
  Nr wniosku/zgłoszenia: 22
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zduńska Wola,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Wewnętrzna i doziemna instalacja gazu
  Nr wniosku/zgłoszenia: 262
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Zapolice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: