Obszary chronione Wierzchowo - drawski

Ochrona przyrody w Wierzchowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Wierzchowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Wierzchowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Wierzchowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie": 4614.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy" (woj. zachodniopomorskie): 0.23 ha
park krajobrazowy
  • Drawski Park Krajobrazowy - otulina:
rezerwat
  • Sośnica: 12.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Drawska: 4777.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Złocieniec, Ochrona przyrody Wałcz

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Wałcz