Obszary chronione Wałcz - wałecki

Ochrona przyrody w gminie Wałcz

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Wałcz? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Wałcz, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Wałcz

obszar chronionego krajobrazu
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy" (woj. zachodniopomorskie): 24437.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Puszcza nad Drawą" (woj. zachodniopomorskie): 2385.0 ha
 • Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy (woj. wielkopolskie): 8.1 ha
 • Puszcza nad Drawą (woj. wielkopolskie): 0.28 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Jezioro Wielki Bytyń: 574.0 ha
 • Dolina Rurzycy: 554.0 ha
 • Uroczyska Puszczy Drawskiej: 230.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 33.0 ha
 • Uroczysko Ostrowieckie: 17.0 ha
 • Użytek ekologiczny Ostrowiec 2: 13.0 ha
 • użytek ekologiczny Las 5: 12.0 ha
 • : 8.6 ha
 • użytek ekologiczny Las 1: 7.6 ha
 • : 6.1 ha
 • użytek ekologiczny Las 2: 5.6 ha
 • : 5.3 ha
 • : 4.7 ha
 • użytek ekologiczny Las 3: 4.5 ha
 • : 3.9 ha
 • Użytek ekologiczny Ostrowiec 1: 1.9 ha
 • : 1.1 ha
 • użytek ekologiczny Las 4: 0.47 ha
rezerwat
 • Wielki Bytyń: 573.0 ha
 • Dolina Rurzycy: 553.0 ha
 • Dolina Rurzycy - otulina: 538.0 ha
 • Golcowe Bagno: 124.0 ha
 • Mokradła koło Leśniczówki Łowiska: 102.0 ha
 • Glinki: 25.0 ha
 • Wielkopolska Dolina Rurzycy: 2.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza nad Gwdą: 23665.0 ha
 • Lasy Puszczy nad Drawą: 230.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Wałcz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: