Geoportal Wilkowice - bielski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wilkowice - bielski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wilkowice - bielski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Wilkowice

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Wilkowicach i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Wilkowicach, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Wilkowice

Sprawdź MPZP Wilkowice dla dowolnej działki w Wilkowicach. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XLVI/432/2022 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy, obejmujący część terenu Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra (obręby ewidencyjne Bystra Krakowska, Bystra Śląska)
  Numer uchwały: XLVI/432/2022
  Data uchwalenia: 2022-09-28
 • Uchwała nr XXIV/227/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy, obejmującego część Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra i Meszna (obręby ewidencyjne Bystra Krakowska, Meszna)
  Numer uchwały: XXIV/227/2020
  Data uchwalenia: 2020-12-09
 • Uchwała nr XVIII/181/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Wilkowice, dla terenów położonych we wschodniej części gminy, zlokalizowanych w miejscowości Wilkowice (obręb ewidencyjny Huciska) pomiędzy ul. Żniwną a granicą administracyjną Gminy Wilkowice
  Numer uchwały: XVIII/181/2020
  Data uchwalenia: 2020-05-27
 • Uchwała nr XLVII/394/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy w miejscowości Bystra (obręb Bystra Śląska), w rejonie ul. Niecałej i ul. Szczyrkowskiej
  Numer uchwały: XLVII/394/2018
  Data uchwalenia: 2018-04-25
 • Uchwała nr XLV/378/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w centralnej części gminy w miejscowości Wilkowice (obręb Wilkowice), przy ul. Grabecznik
  Numer uchwały: XLV/378/2018
  Data uchwalenia: 2018-02-28
 • Uchwała nr XLV/376/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy w miejscowości Bystra (obręb Bystra Krakowska), w rejonie ul. Kolorowej
  Numer uchwały: XLV/376/2018
  Data uchwalenia: 2018-02-28

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Wilkowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: