Obszary chronione Wińsko - wołowski

Ochrona przyrody w Wińsku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Wińsku? Sprawdź aktualne statystyki dla Wińska, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Wińska

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Baryczy: 0.43 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy: 1348.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Łęgi Odrzańskie: 1321.0 ha
  • Dolina Łachy: 947.0 ha
  • Dębniańskie Mokradła: 398.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 0.61 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Łęgi Odrzańskie: 1209.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Ścinawa, Ochrona przyrody Rudna, Ochrona przyrody Jemielno

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Jemielno