Geoportal Wojciechowice - opatowski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wojciechowice - opatowski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wojciechowice - opatowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Wojciechowice

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Wojciechowicach i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Wojciechowicach, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Wojciechowice

Sprawdź MPZP Wojciechowice dla dowolnej działki w Wojciechowicach. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • Uchwała nr XLV/231/2018 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wojciechowice, w obrębie Smugi, na działkach ewidencyjnych numer: 40/7, 39/5, 40/8, 39/6, 40/4, 39/4
    Numer uchwały: XLV/231/2018
    Data uchwalenia: 2018-06-28
  • UCHWAŁA Nr XV/65/2004 RADY GMINY W WOJCIECHOWICACH z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wojciechowice Nr 1 w sołectwie Stodoły Kolonie.
    Numer uchwały: XV/65/2004
    Data uchwalenia: 2004-04-06

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Wojciechowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: