Obszary chronione Wólka - lubelski

Ochrona przyrody w Wólce

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Wólce? Sprawdź aktualne statystyki dla Wólki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Wólki

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi: 375.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Bystrzyca Jakubowicka: 449.0 ha
  • Świdnik: 0.86 ha
użytek ekologiczny
  • Siedlisko Susła Perełkowanego:

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: