Obszary chronione Spiczyn - łęczyński

Ochrona przyrody w Spiczynie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Spiczynie? Sprawdź aktualne statystyki dla Spiczyna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Spiczyna

park krajobrazowy
  • Nadwieprzański Park Krajobrazowy - otulina: 1343.0 ha
  • Kozłowiecki Park Krajobrazowy - otulina: 461.0 ha
  • Nadwieprzański Park Krajobrazowy: 302.0 ha
  • Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie - otulina: 0.74 ha
użytek ekologiczny
  • : 6.3 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Spiczyn

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: